politica-s
politica-s-2

S.C. NEMAR EDIL-CONSTRUCT S.R.L. promoveaza o politica de realizare a calitatii, de reducere a riscurilor de securitate si sanatate in munca si de reducere a impactului negativ al activitatilor sale asupra mediului, fara ca prin aceasta sa afecteze calitatea serviciilor prestate, asa cum este ea ceruta de clienti si de prevederile legale.
Politica si obiectivele S.C. NEMAR EDIL-CONSTRUCT S.R.L.sunt cuprinse in Declaratia si angajamentul conducerii de la cel mai inalt nivel. Politica S.C. NEMAR EDIL-CONSTRUCT S.R.L. consta in atingerea, mentinerea si consolidarea pozitiei de proiectant si executant principal a lucrarilor de constructii din Romania.

Directiile principale de actiune stabilite in vederea realizarii politicii sunt:

SATISFACTIA CLIENTILOR

 • comunicare permanenta pentru o intelegere cat mai buna a cerintelor acestora;
 • dezvoltarea si imbunatatirea mentalitatii de parteneriat avantajos ambelor parti;
 • asigurarea unui climat de respect reciproc, prin respectarea mutuala a prevederilor contractuale;
 • conformarea cel putin cu cerintele legale in vigoare, a altor cerinte aplicabile referitoare la aspectele de mediu si riscurile de sanatate si securitatea muncii identificate si evolutiei ulterioare a acestora.

IMBUNATATIREA CALITATII PERSONALULUI

 • instruirea permanenta pentru ridicarea nivelului calificarii si a competentei personalului ;
 • constientizarea salariatilor C. NEMAR EDIL-CONSTRUCT S.R.L.in privinta realizarii de produse (lucrari) / servicii de calitate, care sa indeplineasca cerintele clientilor si partilor interesate, a problemelor de protectia mediului, sanatatii si securitatii muncii;
 • dezvoltarea si imbunatatirea lucrului in echipa, factor dinamizator in toate activitatile din C. NEMAR EDIL-CONSTRUCT S.R.L.;
 • constientizarea personalului asupra rolului si importantei activitatii sale in realizarea obiectivelor.

CRESTEREA PROFESIONALISMULUI C. NEMAR EDIL-CONSTRUCT S.R.L.

 • realizarea de lucrari / prestarea de servicii care sa aiba un impact minim asupra mediului si asupra sanatatii si securitatii muncii, pentru obiectivele realizate;
 • promovarea de solutii tehnice si tehnologii nepoluante si cu risc redus de accidente si incidente de munca in activitatea de productie / prestare servicii;
 • reducerea consumurilor de materii prime, materiale, energie si utilizarea materialelor recuperabile si reciclabile, cu impact minim asupra mediului
 • utilizarea de materiale, dotari si echipamente care asigura prezervarea sanatatii si securitatii muncii;
 • verificarea si intretinerea corespunzatoare a echipamentelor si instalatiilor din dotare astfel incat sa fie ecologice pentru mediu si sigure pentru personalul angajat;
 • evaluarea si analiza permanenta a cerintelor si satisfactiei clientilor C. NEMAR EDIL-CONSTRUCT S.R.L.;
 • evaluarea si analiza permanenta a activitatilor specifice si globale din C. NEMAR EDIL-CONSTRUCT S.R.L.;
 • elaborarea si implementarea de actiuni de imbunatatire a activitatii C. NEMAR EDIL-CONSTRUCT S.R.L..

Semestrial, sau ori de cate ori este nevoie, managementul S.C. NEMAR EDIL-CONSTRUCT S.R.L.analizeaza, in Consiliul Director (CD), functionarea Sistemului de Management Integrat, stabileste si analizeaza obiectivele si masurile de imbunatatire a eficacitatii performantelor S.C. NEMAR EDIL-CONSTRUCT S.R.L.

Nemar Edil Construct © Copyright 2016 P!XEL